home | contacts | news | articles | about us ||| Switch to Bulgarian || English

Information boards
------ Digital
------ Mechanical


Monitoring and Control
------ Cameras
------ Sensors
------ Lenses

Visual Communication
------ Illuminated
------ Not illuminated
------ Reflecting light

Stoppers
------ Road
------ Advertising
------ Information

Signs
------ Warning
------ Technical safety
------ Indicative
------ Pictograms

LED INDICATORS

Indicators and sensors
Use - in large public parks.


Made of metal construction, resistant, fit to place outdoors.

- Digital control related to a sensor;
- Excellent visibility from all sides;
- Stylish design;
- Housing, colored by customer to RAL scale

 СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ за неправомерно паркиране

Индикатор с датчици, индикиращи паркиране в забранена зона.

Мигаща светлинна и звукова индикация, която предупреждава водача на автомобила, че е паркирал на забранено място. Съществува възможност за подаване сигнал в контролния пункт, с цел взимане на мерки за отстраняване на паркираното возило.
Приложение - в големи обществени паркинги.

Изработени от метална конструкция, устойчиви за поставяне на открито.

- Електронно управление, свързано с датчик;
- Двустранни или едностранни;
- Корпус, оцветен по желание на клиента - по RAL скала

Светлинен и звуков датчик-индикатор
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 Uncle Podger. All rights reserved.